Back to top

Cele 12 Tradiţii ale “Jucătorilor Anonimi”

În scopul de a ne menține unitatea , experiența ne-a arătat următoarele :

1. Bunăstarea noastră comună se află pe primul loc; restabilirea personală depinde de unitatea grupului.

2. Liderii noștri servesc membrii grupului; ei nu guvernează.

3. Singura cerință pentru a deveni membru al "Jucătorilor Anonimi" este dorința de a înceta jocul de noroc.

4. Fiecare grup se autoguvernează cu exceptia situațiilor în care sunt afectate alte grupuri sau "Jucătorii Anonimi" ca întreg.

5. Singurul scop primordial unic al "Jucătorilor Anonimi" este să transmită mesajul său jucătorului compulsiv care încă mai suferă.

6. Nici un grup nu trebuie să sprijine, să finanțeze sau să împrumute numele de "Jucătorii Anonimi" vreunui alt organism înrudit sau nu, ca nu cumva problemele de bani, proprietate sau prestigiu să ne distragă de la scopul nostru principal.

7. Fiecare grup trebuie să se autofinanțeze și să refuze contribuții din afară.

8. "Jucătorii Anonimi" trebuie să rămână neprofesioniști, dar grupurile pot angaja personal calificat.

9. Comunitatea "Jucătorii Anonimi" nu trebuie să fie vreodată organizată, dar noi putem constitui consilii sau comitete de servicii direct responsabile față de cei în slujba cărora se află.

10. Comunitatea "Jucătorii Anonimi" nu exprimă nici o opinie referitoare la vreun subiect exterior și în consecință numele ei nu trebuie niciodată implicat în controverse publice.

11. Politica noastră publică se bazează mai degrabă pe atragere decât pe reclamă; este necesară întotdeauna păstrarea anonimatului la nivel de presă, radio, film și televiziune.

12. Anonimatul este fundamentul spiritual al programului "Jucătorii Anonimi" și ne reamintește fără încetare să plasăm principiile deasupra personalităților.